Sirkusdirektøren og andre dikt

Knut Ødegård | Sirkusdirektøren og andre dikt | 2020