Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth